Nu kan man beställa handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen

Bild på boken och författaren Ann-Kristin Ölund

Nu kan man beställa den reviderade upplagan av handboken "Kvalificerad omvårdnad i vardagen för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga". Handboken finns sedan tidigare publicerad i en digital upplaga och nu kan man också beställa handboken som innehåller information och råd som kan vara användbara för anhöriga och personal.

Syftet med handboken är att sprida kunskap om och förståelse för personer med flerfunktionsnedsättning, som under hela livet har stora vård- och omvårdnadsbehov. Med handboken vill Nka visa att det går att göra mycket för att ge barn, ungdomar och vuxna med flerfunktionsnedsättning möjlighet att leva ett så bra liv som möjligt.

Handboken beskriver olika omvårdnadssituationer för personer med flerfunktionsnedsättning och belyser ämnen som sömn, andning, rörlighet och epilepsi. Boken innehåller kunskap och aktuella erfarenheter gällande omvårdnad och beskriver symtom på olika problem, orsaker, behandlingsalternativ samt praktiska omvårdnadsaspekter.

Handboken Kvalificerad omvårdnad i vardagen kostar 160 kr/st plus moms och frakt och kan beställas här.

Handboken finns också i ett digitalt format och kan laddas ner helt kostnadsfritt.

Senast uppdaterad 2022-04-28 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson