Reportage: Vad händer när orken inte räcker?

Två äldre personer håller varandras händer och en bild på Lisa Scheldje.

Lisa Schjelde är projektledare för projektet "I nöd och lust". Syftet med projektet är att synliggöra anhöriga som är 65 år och äldre som vårdar sin partner i hemmet och få fler att våga prata om ”det opratade”. Foton: Pexels/privat

Med arvsfondsprojektet ”I nöd och lust” vill Bräcke diakoni lyfta fram ämnen som kan vara svåra att prata om för äldre anhöriga.
– Det handlar om att bryta tabun, något som i förlängningen kan bidra till att öka hälsan hos äldre anhöriga, säger Lisa Schjelde, projektledare vid Bräcke diakoni som driver projektet ”I nöd och lust” i samverkan med bland annat Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

– För många är det en stor och svår omställning när ens partner blir sjuk eller funktionsnedsatt. Projektet ”I nöd och lust” sätter fokus på rollförändringen i relationen och de utmaningar som kan följa på det. Tillsammans med anhöriga har vi tagit fram informations- och samtalsmaterial samt metoder som ska underlätta vardagen och livet för anhöriga, säger Lisa Schjelde.

Även om kommunerna är skyldiga att erbjuda anhörigstöd så ser det olika ut i landet. Alla anhöriga känner inte heller till vilket stöd som finns att få eller upplever att stödet är otillräckligt.

– Med projektet har vi velat rikta ljuset på områden där anhöriga själva uttryckt att de saknar stöd och lyfta fram ämnen som det kan vara svåra att prata om, det ”opratade”, säger Lisa Schjelde.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2023-02-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson