Programmet för konferensen Livets möjligheter klart

Pojke och flicka leker vd en lekplats.

Foto: Funkisbyrån, Jessica Linder Jansson

Nu har vi släppt programmet för konferensen Livets möjligheter som anordnas den 24-25 oktober. Programmet innehåller ett stort antal intressanta föreläsningar och workshops som på olika sätt belyser konferensens tema: ”Livslångt lärande för personer med flerfunktionsnedsättning, anhöriga, professionella och beslutsfattare”.

Under konferensen har du som deltagare möjlighet att utbyta erfarenheter och få ny kunskap inom området. Här får du ta del av anhörigas egna berättelser, aktuella studier, projekt, metoder och verktyg, samt erfarenheter från verksamheter runt om i landet.

De två dagarna modereras av Gunilla Matheny, en pionjär inom utvecklingen av stöd till anhöriga och sakkunnig i anhörigstödsfrågor. Inledningstalar gör Bengt Westerberg, tidigare socialminister som har haft stor betydelse för handikappolitiken på 1990-talet då den förstärkta rättighetslagstiftningen på handikappområdet tillkom och beslutet om LSS fattades.

Läs eller ladda ner programmet

Konferensen anordnas på Clarion Hotel i Stockholm, men det finns också möjlighet att delta digitalt. Vid digitalt deltagande får du tillgång till alla gemensamma föreläsningar och merparten av seminarierna.

Konferensen vänder sig främst till anhöriga, personal och beslutsfattare men andra intresserade är givetvis också välkomna.

Det går fortfarande bra att anmäla sig till konferensen, oavsett om du vill delta fysiskt eller digitalt. Sista anmälningsdag är 16 oktober.

Klicka här för att anmäla dig

Mer information om konferensen och deltagaravgifter hittar du på vår konferenssida

Konferensen anordnas av Nka i samarbete med Anhörigas riksförbund, Bräcke diakoni, Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet, Centrum för sällsynta diagnoser, FUB, RBU, Svensk neuropediatrisk förening, Stiftelsen JAG, Synskadades riksförbund och Ågrenska.

Loggor medarrangörer

Senast uppdaterad 2022-09-16 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson