Musiksamspel med elever med flerfunktionsnedsättning

Linn Johnels, musikterapeut på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser, samt doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, föreläser utifrån rubriken "Musiksamspel med elever med flerfunktionsnedsättning: Engagemang, narrativt stöd och responsiva strategier hos skolpersonal".

Linn Johnels berättar om sitt forskningsprojekt som syftar till att bidra med ny kunskap om hur musiksamspel – med eller utan dramatiserat berättande – kan stödja uppmärksamhet, engagemang och initiativtagande hos elever med flerfunktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2023-05-17 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson