Tim Moore

Dr Tim Moore är forskare och praktiker med mer än 20 års erfarenhet av omsorgsrelaterade anhörigfrågor hos några av de mest utsatta grupperna i samhället. Han har arbetat med barn som anhöriga, med unga med funktionsnedsättningar och med familjer som kämpar med hemlöshet, psykisk ohälsa eller drogproblem. Parallellt med sin forskning strävar Tim efter att omsätta kunskap i handling. Han har i synnerhet ägnat sig åt att få ungdomar att bli delaktiga i beslutsprocesser så att de på ett mer aktivt sätt kan vara med och påverka hur deras liv utformas.

Dr. Tim Moore is a researcher and practitioner with over 20 years of experience of carer issues related to some of the most vulnerable sectors in society. He has worked with young carers and disabled youths, and with families who are struggling with homelessness, mental illness or substance-abuse problems. Parallel to his research, Tim is committed to putting knowledge into practice. In particular Tim has trained youth in participatory processes so that they can be more active in shaping situations that impact their lives.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-26 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS