Mödra-spädbarnsbehandling vid psykisk ohälsa hos den nyblivna mamman

För att det lilla barnet ska kunna utvecklas och använda sina egna resurser behövs en trygg anknytning i relationen mellan barnet och omvårdnadspersonen. I familjer med barn i åldern 0–2 år där det finns en uttalad psykosocial belastning, oro, nedstämdhet, bristande omsorgsförmåga, eller risk för svårigheter att knyta an och samspela med barnet kan det behövas särskilda insatser för att stödja föräldraförmågan och relationen mellan barn och föräldrar, för att föräldrarna ska kunna bidra till sitt barns utveckling. Under seminariet ges exempel på arbetssätt och erfarenheter från sådana verksamheter. 

Vid BUP mellanvård, Region Stockholm, prövas en kartläggningsmodell som ska bidra till utvecklingen av ett familjeorienterat arbetssätt i mötet med nyblivna sköra föräldrar och deras nätverk. Genom arbetssättet lyfts resurser och resilienta faktorer i det lilla barnets sammanhang för att tidigt fånga vad som behöver stärkas och stöttas för en god utveckling. Kurator Camilla Linderborg berättar om hur ett behandlingsförlopp kan se ut. 

Senast uppdaterad 2022-09-27 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson