Strategi for bedre tilbud til gravide og sped og små i Norge

Marit Bergum Hansen, seniorrådgiver ved RBUP, tidligere leder av Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse Nasjonalt kompetanse- nettverk for sped- og småbarns psykiske helse har gjennom 10 år høstet data fra store forskningsprosjekter. En gruppe på ca 30 forskere og klinikere har samarbeidet tett. Kunnskap fra bl.a. LIN-studien (Liten i Norge) og erfaringer fra tjenestestøtte i sykehus og til kommuner har bidratt til nye planer. RBUP, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, ska sørge for veiledning, kunnskaps- og kompetansesprening til helse- og omsorgs- tjenesten, barnevernet og andre tjenesteytere og brukere. Presentation på norska.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-11 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS