Opratat

Bild på Opratats logga

Opratat är en webbplats som tagits fram tillsammans med barn, i projektet "Det outsagda mellan barn och föräldrar". Projektet finansierades av Arvsfonden och drevs av Funktionsrätt Sverige (tidigare Handikappförbunden) i samarbete med Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Rädda barnen, 1177 Vårdguiden och Region Skåne.

Opratat.se handlar om tankar och känslor som man kanske inte pratar om i familjer med barn med funktionsnedsättning. Här finns filmer om vad barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar inte pratar om – och berättelser om hur man kan göra för att prata med varandra. Här finns också spel om känslor. Opratat.se vänder sig till barn mellan 4 och 12 år, barnens familjer och andra vuxna som familjen möter.

160 barn, syskon, föräldrar och mor- och farföräldrar intervjuades i projektet. Utifrån intervjuerna identifierades åtta teman: 

  1. Jag har nå't
  2. Säger inte hur jag mår
  3. Behöver alltid hjälp
  4. Är det mitt fel
  5. Skäms dom?
  6. Tar ansvar för andra
  7. Framtiden?
  8. Kommer han att dö?

I november 2017 tog projektet slut och Nationellt kompetenscentrum anhöriga tog över webbplatsen.

Senast uppdaterad 2021-11-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson