Stödlinjer för anhöriga

På denna sida hittar du information till olika stöd och rådgivningskanaler som kan ge vägledning, råd och stöd i olika situationer.

Kommunerna är enligt lag skyldiga att erbjuda anhörigstöd. Du kan ringa till kommunes växel och bli kopplad till kommunens anhörigstöd.

 • Vårdcentralen

 • 1177 Sjukvården

 • 112 Nödnummer
 • Missnöjd med vården
  - Biståndshandläggare
  - MAS Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  - Enhetschef på boende – be om vårdplaneringsmöte
  - Verksamhetschef på boende
  - Patientnämnd i respektive Region (regionens växel)
  - IVO-se nedan

 • Socialtjänsten - ring till kommunens växel (socialsekreterare)

 • GOD MAN: Kontakta överförmyndarnämnden i din kommun


Myndigheter

 • IVO Inspektionen för vård och omsorg, socialtjänst, LSS 010-788 50 00. 08.00-16.30. (kommunen ska hjälpa till med hur man överklagar). Upplysningstjänst Ivo.se kan tipsa och skicka in frågor.

 • Försäkringskassan - Kundcenter för privatperson. Telefon 0771-524 524 . Må-fre 8.00-16.00. Närståendepenning 100 dagar.

 • Migrationsverket Tele­fon­nummer 0771‑235 235 Tele­fon­tider Kontaktcenter: måndag–fredag 09.00–15.00Växeln: måndag–fredag 08.00–16.00

 • Socialstyrelsen kontakt för juridiska frågor upplysningstjänsten på 075-247 30 00
  måndagar 13–15, tisdag–fredag 9–11.

Anhörigas riksförbund

Behöver du råd och stöd i din situation som anhörig? Har du frågor om dina rättigheter? Anhöriglinjen är en nationell stödtelefon och bemannas av anhöriga med stor erfarenhet. I de fall det behövs hjälper vi dig att hitta rätt person för ditt ärende.
Telefon: 0200-239 500
E-post: anhoriglinjen@anhorigasriksforbund.se
Telefontid
Linjen är öppen Måndag - tisdag, torsdag - fredag 10.00 - 15.00
Onsdag och söndag 18.00 - 21.00

https://anhorigasriksforbund.se/anhoriglinjen/


Hjälplinjer/Organisationer (även 1177)

Demens

Missbruk mm

Psykisk ohälsa/psykiska diagnoser

 • 1177

 • Attention riksförbundet – sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (ADHD, autism, Tourettes) https://attention.se/
  073-941 68 63

 • Autism och Aspergerförbundet
  Telefon 08-420 030 50. Må-to 9.00-12.00 https://www.autism.se/

 • Föräldralinjen, MIND – föreningen för psykisk hälsa. Oro för sitt barn eller barn i ens närhet. Utbildade terapeuter. 020-85 20 00 vardagar 10–15, torsdagar 19–21. Anonym. https://mind.se/hitta-hjalp/foraldralinjen/

 • Jourhavande medmänniska natten 21.00-06.00 tel 08-702 16 80 https://www.jourhavande-medmanniska.se/

 • MIND Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Du når oss via telefon 90101, Vi har öppet kl. dygnet runt. Finns även formulär för mail: https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/

 • SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd. Frågor 020-18 18 01. telefonjour efterlevande: 020-18 18 00, alla dagar 19.00-22.00. https://spes.se/

 • NSPH se
  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området.
  Kansli 076-242 49 42 https://nsph.se/

 • SHEDO - Ätstörningar och självskadebeteende. shedo.se kontakt skicka jourmail www.shedo.se/stod/jourmail

 • Svenska kyrkan – diakon i församling/pastorat

 • Äldrelinjen, 65+ behöver någon att prata med, mår psykiskt dåligt, utbildade volontärer. 020-22 22 33
  Vardagar 10–15. https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/


Barn som anhöriga

 • Barn i sorg: BUP, Barn och ungdomspsykiatrin: (kontakta Vårdcentralen, skolsköterskan, skolkurator), ungdomsmottagning (Regionen), Randiga huset, se nedan

 • BRIS Du som är under 18 år kan ringa till Bris för att få prata med en kurator om det du funderar mycket på eller det du behöver hjälp med. Numret är 116 111. Alltid öppet. https://www.bris.se/

 • Bufff
  Stöd för anhöriga till någon som sitter i fängelse. 020-200 330 9.00-16.00 https://bufff.se/

 • Randiga huset: Stöd till barn och familjer som har eller kommer att förlora en viktig person i dödsfall
  0774-40 00 05 https://www.randigahuset.se/

 • Lärare, Skolsköterska, Skolkurator

Cancer

Hjärnskador/Parkinson/Stroke

 • Hjärnkraft Personer med förvärvade hjärnskador och deras närstående. Anhörigtelefon 08-447 45 38. Må 10–12, ons 12-14. Även lämna meddelande övriga tider. https://hjarnkraft.se/

 • Parkinsonförbundet 08-666 20 77 måndag och onsdag 19.00-21.00, Tisdag och torsdag 10.00-12.00 http://www.parkinsonforbundet.se/

 • Strokeförbundet Telefon: 08 721 88 20. Må-tors 9.00-12.00 samt 14.00-15.00, fredagar 9.00-12.00. https://strokeforbundet.se/


 

Övrigt

Corona

 

Närstående i annat land

 

Juridiska frågor, framtidsfullmakt

 • Familjejurist
 • Bank
 • Överförmyndarverket, överförmyndare (kommunens växel)
 • Skatteverket för information (googla framtidsfullmakt och skatteverket)
 • Förnyad legitimation – Skatteverket, bank (om man är kund), polismyndigheten (även pass)
 • Konsumenternas.se frågor om bank, försäkringar, livssituationer 0200-22 58 00 (9.00-12.00 vardagar)
  https://www.konsumenternas.se/
 • Sveriges kommuner och regioner SKR 08-452 70 00
 • swedishbankers.se Svenska bankföreningen Frågor kring regler om bankärenden ex fullmakt

Senast uppdaterad 2022-03-29 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Peter Eriksson