Anhörigstudie i Vetenskapsradion

Händer

Foto: Smålandsbilder

I Vetenskapsradion sändes ett inslag om den nationella studie om anhörigomsorg som skickats ut till 31 000 svenskar.

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka och docent vid Linnéuniversitetet berättar om den nationella studie som pågår nu där en enkät skickats ut till 31 000 svenskar från 55 år och äldre.

- Att förstå mer om gruppen för att ge förslag på stödinsatser till de anhöriga, det är viktigt att man ser hur man kan arbeta tillsammans mellan den professionella vården och de anhöriga så att inte anhöriga blir överbelastade säger Lennart Magnusson.

Studien är framtagen av Linnéuniversitetet, Nka, Karolinska institutet och SCB. 

Läs mer om studien här.

I inslaget medverkar Monica Lindgren som tar hand om sin make Ulf som fick en stroke för elva år sedan.

Lyssna på inslaget från Vetenskapsradion i spelaren nedan.

Lyssna på inslaget på Vetenskapsradions webbplats

För mer information och kontakt

Foto på Lennart Magnusson
Lennart Magnusson

Verksamhetschef och forskare

Lennart Magnusson, sjuksköterskaoch docent har disputerat med en avhandling om design av en IT-baserad stödtjänst, ACTION för äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga i partnerskap med de äldre, deras anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Lennart har tidigare arbetat som vårdlärare, studierektor, klinikföreståndare och vårdutvecklare. Sedan 1996 har han arbetat som projektledare för en flertal nationella och internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom äldre och anhörigområdet. Han är anställd vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet och Vårdvetenskapliga institutionen och ÄldreVäst Sjuhärad vid Högskolan i Borås. Lennart var en av initiativtagarna till FoU-enheten ÄldreVäst Sjuhärad och till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor

Senast uppdaterad 2023-06-08 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson