Nka fick ta del av världens samlade forskning, kunskap och erfarenhet kring intellektuell funktionsnedsättning!

I augusti deltog representanter från Nka i den stora internationella konferensen kring intellektuell funktionsnedsättning, IASSIDD, som i år genomfördes i Glasgow, Skottland. IASSIDD = the International Association for the Scientific Study of Intellectual and Developmental Disabilities.

En av byggnaderna på SEC Exhibition centre Glasgow där konferensen hölls

En av byggnaderna på SEC Exhibition centre Glasgow där konferensen hölls

Här presenterades ny forskning från flera olika discipliner och område, och möjligheten till internationell samverkan och kontaktskapande var stor.

1300 deltagare från hela världen deltog och programutbudet var enormt. Varje dag erbjöds två huvudföreläsare och utöver detta fanns dagligen 4 olika seminariepass i 16 olika lokaler och med ett program på 4 kortare presentationer kring ett gemensamt tema i varje lokal! Det fanns också möjlighet att delta i olika workshops och rundabord-samtal och i pauserna kunde man ta del den stora mängden postrar.

Eftersom vi som deltog alla arbetar i Nkas arbetsgrupp kring flerfunktionsnedsättning var förstås vårt huvudfokus att bevaka de föreläsningar och presentationer som berörde denna grupp samt frågor som berörde anhöriga och familjer i stort. De programpunkter som berörde gruppen flerfunktionsnedsättning hittade vi under rubriken PIMD, som står för Profound Intellectual and Multiple Disabilities.
Övriga rubriker var ex Kommunikation, Familjeliv, Åldrande, Livskvalitet.

Bild på Mona Pihl, Ann-Kristin Ölund och Birgitta Olofsson

Här är vi som åkte på konferensen; Mona Pihl, Ann-Kristin Ölund och Birgitta Olofsson. Alla möjliggörare/praktiker i arbetsgruppen kring flerfunktionsnedsättning i Nka

Många från Sverige deltog vid konferensen både som föreläsare och som besökare, och vi träffade personer från olika verksamheter och från olika delar av landet.

Idéer om internationell samverkan gavs vid flera tillfällen. Ett exempel är med den skotska organisationen Pamis, som arbetar särskilt för personer med flerfunktionsnedsättning, deras familjer, personal och övriga nätverk. Vill du läsa mer om Pamis verksamhet? Följ länken; http://pamis.org.uk/

Pamis hade med sig sin portabla, fullt inredda och handikappanpassade toalett. Denna körs till olika ställe där många människor samlas, som vid konferenser, festivaler och annat. Här har den som har behov av brits och taklyft möjlighet att på ett bekvämt och praktiskt sätt sköta sina toalettbestyr. En funktion som har stor betydelse för hur delaktiga personer med flerfunktionsnedsättning, och deras familjer/nätverk, kan vara i olika aktiviteter.

Birgitta och Ann-Kristin tillsammans med en av de som arbetar i organisationen Pamis får höra om den transportabla toaletten.

Birgitta och Ann-Kristin tillsammans med en av de som arbetar i organisationen Pamis får höra om den transportabla toaletten.

 

Vi kommer under hösten att, i olika artiklar på vår webbsida, presentera de områden som vi tyckte var viktigast och mest intressanta för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga.
Vill du redan nu läsa mer om programmet och ta del av de abstracts och postrar som presenterades kan du följa länken; http://www.iassidd2019.com/programme-2/

För mer information och kontakt

Foto på Mona Pihl
Mona Pihl

Möjliggörare och praktiker, flerfunktionsnedsättning

Mona är sjuksköterska och arbetar sedan många år inom barn- och vuxenhabilitering. Hennes särskilda fokus och intresse är vård, omsorg och stöd till personer med flerfunktionsnedsättning och deras föräldrar och andra anhöriga. Intresset grundlades när hon arbetade på ett korttidshem för barn ungdomar med funktionsnedsättningar och stort behov av medicinsk omvårdnad.

 

Publicerad 2019-09-03

Senast uppdaterad 2021-10-11 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson