Anhörigbidrag/hemvårdsbidrag

Anhörigbidrag, hemvårdsbidrag, omvårdnadsbidrag eller arvoderad anhörigvård kan ges till den som vårdar en anhörig i hemmet. Syftet är att stimulera och ge uppskattning till anhörigvårdaren. Nacka kommun skriver på sin hemsida att: syftet är att ge ett stimulansbidrag till de personer vilkas anhöriga utför ett väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.

Detta bidrag finns inte i alla kommuner. Reglerna för vem som kan få bidraget är också olika i kommunerna, liksom storleken och namnet på bidraget. Oftast söks bidraget samt betalas ut till den som får vården. Denne förutsätts vidarebefordra bidraget till den anhöriga som utför vården. En biståndshandläggare beslutar om man ska få bidraget.

Kontakta en biståndshandläggare eller den som arbetar med anhörigstöd i din kommun för information om anhörigbidrag eller hemvårdsbidrag. Information kan också finnas på din kommuns hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson