Social services support groups for children as next of kin – methods and goals.

Social services support groups for children as next of kin – methods and goals. Furenbäck Ingela & Johansson Pauline. Linnaeus University and The Swedish Family Care Competence Centre, Sweden.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-05-10 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS