Jönköping

Bild på tre kvinnor som föreläser

På höglandet i Jönköpings län ville man bli bättre på att ge ett bra bemötande och stöd till barn och ungdomar vid oväntad död hos en förälder eller syskon.

I ett brett samarbete mellan elevhälsa, psykiatri, ambulanssjukvård, akutsjukvård och primärvård samt en förälder som anhörig har en modell för att säkra barnets rätt till information, råd och stöd utvecklats. Som grund för arbetet låg den kartläggning framtagen av Socialstyrelsen  När förälder oväntat avlider. Modellen har nu implementerats och används i hela region Jönköpings län.

JönköpingSkärmdump från Jönköpings Intranet

Intervju med Lenita Pettersson, ambulanssjuksköterska, Höglandsområdet, Jönköpings län.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Föreläsning från konferensen Stöd till barn när förälder oväntat avlider 2015

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-01-18 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson