Samverkan – nyckeln till ökad trygghet och utveckling för de allra minsta

Beatrice Hopstadius och Karin Tegmark Wisell sitter i aulan.

Beatrice Hopstadius, avdelningschef vid Socialstyrelsen, och Karin Tegmark Wisell, generaldirektör Folkhälsomyndigheten.

– Många samhällsinstanser behöver vara delaktiga i det hälsofrämjande arbetet för att på bästa sätt kunna värna våra yngsta. Samverkan, kunskapsutveckling och förbättrad uppföljning är några viktiga delar, konstaterade Karin Tegmark Wisell, generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, som inledde konferensen ”Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling”, 13-14 september, i Stockholm.

För femte gången anordnades konferensen ”Värna våra yngsta – späda barns rätt till hälsa och utveckling” av Socialstyrelsen, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). Konferensen riktade sig till professionella inom mödra- och barnhälsovård, förskola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, specialverksamheter, vuxenpsykiatri, beroendevård med mera.

Cirka 400 deltagare deltog på plats i Folkets Hus i Stockholm för att inhämta ny kunskap och utbyta erfarenheter, lika många följde konferensen via webbsändningar.

Läs hela reportaget från konferensen

Se de inspelade föreläsningarna från konferensen

Senast uppdaterad 2022-11-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson