Att stödja kommunikationen med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

Barn med flerfunktionsnedsättning har omfattande rörelsehinder och grav intellektuell funktionsnedsättning. Barnen behöver mycket stöd för att utveckla sin kommunikation. I kursen "KomIgång med inriktning mot flerfunktionsnedsättning" får föräldrar kunskap om hur de kan ge barnen goda förutsättningar att kommunicera. Anna Rensfeldt Flink, leg. logoped, doktorand, Habilitering och Hälsa, VGR samt Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, SA, Göteborgs Universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-19 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson