Fritt skapande ger anhöriga kraft

Bild på en som målar en tavla

Konstkursen "Skapa fritt och få egen kraft" är en kurs för anhöriga som lever nära någon som har drabbats av psykisk ohälsa. Kursen har ägt rum under vårterminen 2017 med sammanlagt 12 träffar och avslutas med en vernissage av deltagarnas egna konstverk.

Det är första gången som kursen hålls och antalet deltagare är max åtta personer. Kursen är ett exempel på hur man genom samverkan mellan till exempel studieförbund, föreningar och kommuner kan skapa forum för att stötta anhöriga.

Olika uttryck

Under kursen får deltagarna pröva på olika konstnärliga uttryck som exempelvis måleri och skulptur och får också kunskap om material och metoder. Inga förkunskaper inom skapande behövs och ledorden är prestigelöshet, lekfullhet och spontanitet. Uttryckande konst är ett arbetssätt där människor möts i kommunikation som sker genom olika uttryckssätt, exempelvis bild, musik, rörelse, skrivande. När olika uttryck möts uppstår något nytt, då skapas en väg framåt som ger nya perspektiv och förutsättningar för eget växande. Gruppen ger möjligheter till att bli sedd och bekräftad av andra i liknande livssituation. Förutsättningarna är en gruppmiljö som är trygg och tillåtande och metoder för att släppa prestation i skapandet.

Tre faser

Träffarna bygger på 3 olika faser med olika teman. Exempel på teman är "En trygg plats för mig", "Var finns glädjen i mitt liv" eller "Framtidsvision".
Efter kursens avslut görs en utvärdering då man jämför hur man upplevde sin situation före och efter kursen. Kursen har blivit mycket uppskattad och många av deltagarna upplever att de har fått nya vänner och bestämt sig för att träffas även efter kursens avslut.
- Vi jobbar nu på att sprida den här kursen över hela landet så att fler får möjlighet att gå den. Vi vet ju att den har betytt mycket för deltagarna och vi vet att många anhöriga är i behov av stöd, så vi hoppas att kommuner och landsting verkligen tar det på allvar och säkerställer att det blir fler, säger Jenny Lindström, kommunikationsansvarig i Anhörigprojektet.

Större självförståelse

Pers-Karin Skogar och Eva Dahlberg är kursledare och har följt deltagarna på nära håll. Det bästa har varit att se var och en växa som människa, få en allt större självförståelse och hur det får verkningar i vardagen och i relationen till de närstående. Det kan handla om att bryta ett mönster av att vara självförsörjande, sätta gränser och ändra sina priori- teringar, säger Eva Dahlberg.

Kontakt:
Ingrid Lindholm. Tfn: 0707-15 77 86. E-post: ingrid.lindholm@nsph.se
Anki Sandberg. Tfn: 08-120 488 04. E-post: anki.sandberg@nsph.se

Webbplats:
http://www.nsph.se/projekt/anhorigprojektet/

Senast uppdaterad 2021-04-06 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson