Anhöriganställning

Det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare samt vilka riktlinjer som gäller. 

Om möjligheten finns att bli anställd som anhörigvårdare i din kommun så är det en biståndshandläggare som fattar beslut.

Du kan kontakta en biståndshandläggare alternativt en person som arbetar med anhörigstöd i din kommun för att få information om anhöriganställning. Information kan också finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson