Anhöriganställning

Det ser olika ut i Sveriges kommuner när det gäller möjligheten att bli anställd som anhörigvårdare samt vilka riktlinjer som gäller. Ett exempel där denna möjlighet finns är Borås Stad där en anhöriga som vårdar en vuxen med sjukdom eller funktionshinder kan bli anställd. I sin information anger de att: anställningen ska jämfört med ordinarie hemtjänst ge en kvalitetshöjning för den vårdade. Äldre- och handikappomsorgen prövar om hemtjänstbehovet ska ordnas genom anställd anhörig eller av ordinarie hemtjänstgrupp.

Om möjligheten finns att bli anställd som anhörigvårdare i din kommun så är det en biståndshandläggare som fattar beslut.

Du kan kontakta en biståndshandläggare alternativt en person som arbetar med anhörigstöd i din kommun för att få information om anhöriganställning. Information kan också finnas på kommunens hemsida.

Senast uppdaterad 2021-04-05 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson