Samsjuklighet ur ett anhörigperspektiv

Denna föreläsning handlar om vad samsjuklighet är, i detta sammanhang psykisk ohälsa i kombination med en beroendeproblematik. Hur det kan uppstå, om stöd, vård och behandling samt vikten av samordnad planering. Vidare vad som kan vara till hjälp och stöd när man står nära en person med samsjuklighet och vikten av att man som anhörig söker stöd för egen del.

Agneta Björck, sjuksköterska, utbildare och handledare.

Senast uppdaterad 2023-05-31 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson