Samverkan för ett förbättrat anhörigstöd

 Janine Semius, patient- och närståendesamordnare och Maria Mattsson, enhetschef.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-08-30 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS