Utsatthet i barndomen ökar risken för psykiatriska tillstånd

Personer som har växt upp i utsatthet har en ökad risk att drabbas av psykiatriska tillstånd i vuxen ålder. Det framkommer i en ny studie som har gjorts av Folkhälsomyndigheten i samarbete med Uppsala universitet och Karolinska institutet.

Studiens resultat visar att risken att drabbas av psykiatriska tillstånd som vuxen ökar om man har vuxit upp i familjer där det förekommit dödsfall, beroendeproblematik, kriminalitet, psykiatriska tillstånd eller ekonomisk utsatthet. Risken att drabbas ses vara som högst för de personer vars föräldrar själva vårdats för psykiatriska tillstånd. Risken är också högre för kvinnor som förlorat en förälder genom suicid och för män som upplevt beroendeproblematik hos en förälder. Kraftigt förhöjda risker att drabbas ses hos personer som har vuxit upp med flera av de olika indikatorerna på utsatthet.

Resultatet pekar också på att socioekonomiska faktorer spelar in. Personer med låg socioekonomisk status under både uppväxt och i vuxen ålder har ökad risk att drabbas av psykiatriska tillstånd. Likaså pekar studien på att desto högre utbildning en person har vid 30 års ålder, desto lägre är risken att drabbas av psykiatriska tillstånd senare i livet.

– Detta understryker hur viktigt det är att uppmärksamma personer med erfarenhet av utsatthet i barndomen, så att de får den hjälp och stöd de behöver. Det är även viktigt att vårdgivaren tidigt uppmärksammar eventuella efterföljande psykiatriska och somatiska sjukdomar, säger Emma Björkenstam, utredare på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Studien bygger på registerdata för knappt 500 000 personer som föddes i Sverige mellan 1969 och 1973.

Läs rapporten Samband mellan utsatthet i barndomen och senare vård för psykiatriska tillstånd

Senast uppdaterad 2023-02-01 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson