Region Jämtland Härjedalen

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Vi har Rutin, Vägledning samt Kunskapsunderlag.

Finns det dokumentation i journalen?
Vi anger anhöriga barns födelseår, samt kryssar i om samtal förts med patient (om föräldraskapet) och/eller barn.

Finns det barnombud?
Vi arbetar för närvarande med att öka antalet barnombud i organisationen. I dagsläget finns ca 25 barnombud, särskilt inom vuxenpsykiatrin.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Vi utbildar i BRA-samtal. Cirka en utbildning/år.

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, info om BRA-samtal.

Finns det material/information till barn och unga?
Info om BRA-samtal samt material relevant för förälderns diagnos.

Kontaktuppgifter:
Carina Frykman
E-post: carina.frykman@regionjh.se

Senast uppdaterad 2021-01-19 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson