Region Jämtland Härjedalen

Finns det styrdokument (policydokument, handlingsplaner, rutiner och liknande)?
Vi har Rutin, Vägledning samt Kunskapsunderlag.

Finns det dokumentation i journalen?
Det finns ett familjeformulär där information angående barn och föräldrar dokumenteras.

Finns det barnombud?
Vi arbetar för närvarande med att öka antalet barnombud i organisationen. I dagsläget finns det cirka 25 barnombud, särskilt inom vuxenpsykiatrin.

Finns det utbildningsinsatser till personal?
Vi har utbildat i BRA-samtal. 

Finns det material/information till föräldrar?
Ja, info om BRA-samtal.

Finns det material/information till barn och unga?
Info om BRA-samtal samt material relevant för förälderns diagnos.

Kontaktuppgifter:
Johan Börjesson
E-post: johan.borjesson@regionjh.se

Senast uppdaterad 2023-03-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson