Vill synliggöra vuxna barn till föräldrar med psykisk ohälsa eller missbruk

Två personer sitter på en bänk med ryggen mot kameran.

Genrefoto: Pixabay

Barn som växer upp i utsatta familjer har en kraftigt förhöjd risk att drabbas av negativa konsekvenser senare i livet. Det kan till exempel handla om ofullständiga studieresultat, missbruk, psykisk ohälsa och för tidig död.

Det framkom vid Stockholms första konferens med och om ”vuxna barn” – det vill säga personer som vuxit upp med föräldrar med psykisk sjukdom eller beroende.

Bakom konferensen, som ägde rum 8 september, stod Schizofreniförbundet i samverkan med IFS Stockholmsdistriktet (Intresseföreningen för Schizofreni och liknande psykoser inom Stockholms län) och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Läs hela artikeln

Senast uppdaterad 2022-09-22 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson