Att vara vuxen med Aspergers syndrom

"Att vara vuxen med Aspergers syndrom - om identitet, relationer och vardagen " är skriven av Paula Tilli. Boken vänder sig till personer med någon form av autismspektrumtillstånd och till deras anhöriga, men också till arbetsgivare och personal inom vård och omsorg.

Boken utgår från Paula Tillis egna erfarenheter och möten med andra i liknande situation. I boken ges även konkreta exempel och handfasta råd.

Om författaren: Under hela sin uppväxt undrade Paula Tilli, 36 år, varför hon inte var som alla andra. För tio år sedan gjorde hon en neuropsykiatrisk utredning och fick veta att hon har Aspergers syndrom. Några år senare gick hon informatörslinjen på Ågesta folkhögskola och sedan dess arbetar hon med att förmedla kunskap om autismspektrumtillstånd.

Mer information

Boken är utgiven av Gothia Fortbildning.

Senast uppdaterad 2021-09-27 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson