Svenska kyrkan erbjuder stöd när en närstående dött: ”Skönt att prata med andra”

Det gruppstöd som anhöriga kan få har olika benämningar i olika församlingar, exempelvis Leva vidare-grupper eller sorgegrupper. Träffarnas upplägg kan också se olika ut men det gemensamma syftet med grupperna är att anhöriga ska kunna finna stöd i att dela sina tankar och känslor med andra.  I många församlingar erbjuds stöd för vuxna anhöriga, men en del platser har också stödgrupper för barn och unga. Ett av pastoraten där sådana typer av grupper anordnas är Västerås pastorat. Där kan alla barn över sex år som har förlorat någon i sin närhet delta i en stödgrupp. Sara Secund, präst i Västerås pastorat, berättar att stödet erbjuds med bakgrund i forskning som visar på vikten av att barn och unga får möjlighet att bearbeta närståendes död.  – Forskningen visar att om man inte får bearbeta en närståendes död när man är ung så följer det med hela livet och kan ta uttryck i psykisk ohälsa, säger hon.

Sara Secund, präst i Västerås pastorat, håller i stödgrupper för barn. Foton: Svenska kyrkan Västerås, fotograf Henrik Mill, samt Pixabay

När man har förlorat en närstående kan det vara skönt att prata med någon som lyssnar, men också att ta del av andras upplevelser och tankar. På flera platser runt om i landet erbjuder Svenska kyrkan stöd för anhöriga som har mist en närstående i dödsfall. Stödet ser olika ut beroende på var man bor men det finns ofta möjlighet att få både enskilt stöd och stöd i grupp. Alla anhöriga kan få stöd, det spelar ingen roll om man är medlem i Svenska kyrkan, icke troende eller tillhör en annan religion.

Det gruppstöd som anhöriga kan få har olika benämningar i olika församlingar, exempelvis Leva vidare-grupper eller sorgegrupper. Träffarnas upplägg kan också se olika ut men det gemensamma syftet med grupperna är att anhöriga ska kunna finna stöd i att dela sina tankar och känslor med andra.

I många församlingar erbjuds stöd för vuxna anhöriga, men en del platser har också stödgrupper för barn och unga. Ett av pastoraten där sådana typer av grupper anordnas är Västerås pastorat. Där kan alla barn över sex år som har förlorat någon i sin närhet delta i en stödgrupp. Sara Secund, präst i Västerås pastorat, berättar att stödet erbjuds med bakgrund i forskning som visar på vikten av att barn och unga får möjlighet att bearbeta närståendes död.

– Forskningen visar att om man inte får bearbeta en närståendes död när man är ung så följer det med hela livet och kan ta uttryck i psykisk ohälsa, säger hon.

Läs hela reportaget

Senast uppdaterad 2022-06-13 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson