Stöd för anhöriga

Omslag av material.

Ett studiecirkelmaterial som riktar sig till den som är anhörig till en person med psykisk ohälsa. I materialet finns det filmer, texter och olika övningar.

Materialet är framtaget av RSMH (Riksförbundet Social Mental Hälsa).

Typ av material: Studiecirkelmaterial
Målgrupp: Anhöriga till personer med psykisk ohälsa
Antal tillfällen: 5
Tid: 1,5-2 timmar/tillfälle
Digitalt/på plats: Materialet går att använda både digitalt och på plats. 

På RSMH:s webbsida hittar du både studiecirkelmaterialet och studiehandledningen för dig som leder cirkeln

För mer information, kontakta Ingrid Lindholm (se kontaktuppgifter nedan) eller rsmh@rsmh.se.

Kontaktuppgifter

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2023-02-08 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson