Fast omsorgskontakt i hemtjänsten

En vårdpersonal hjälper en person att gå med en rullator.

Foto: Symbolbilder

Alla som har insatser från hemtjänsten ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte anses vara uppenbart obehövligt. Den fasta omsorgskontakten ska vara en undersköterska som har utsetts för att ha ett särskilt ansvar för personen som har hemtjänst och som ska tillgodose dennes behov av trygghet, kontinuitet, individanpassning och samordning.

Den fasta omsorgskontaktens uppdrag ska i första hand vara att arbeta nära personen som får hemtjänst och skapa en helhetsbild av personens situation och stödbehov. En fördel är därför om omsorgskontakten ofta besöker de personer som han eller hon är omsorgskontakt för. Möjlighet att byta omsorgskontakt ska finnas om relationen inte fungerar som önskat.

Den fasta omsorgskontakten kan också utgöra ett stöd för anhöriga och bidra till att de känner sig trygga. Med en utsedd omsorgskontakt vet anhöriga vem de kan vända sig till för att få information som rör den närstående. Det kan också underlätta för anhöriga att omsorgskontakten samordnar insatser och kontakter med andra yrkesgrupper, vilket annars är ett ansvar som kan hamna på de anhöriga.

Läs mer om fast omsorgskontakt i hemtjänsten på Kunskapsguidens webbplats

Vägledningsmaterial om fast omsorgskontakt

Socialnämnden ska i riktlinjer, rutiner och andra styrdokument beskriva hur arbetet med den fasta omsorgskontakten ska bedrivas i praktiken. Utföraren av hemtjänst ska i sin tur utforma den fasta omsorgskontaktens roll och arbetsuppgifter.

Socialstyrelsen har tagit fram en vägledning som kan stödja kommuner och verksamheter med att planera och arbeta med fast omsorgskontakt i hemtjänsten. Som ett komplement till vägledningen finns presentationsmaterial, filmer och exempel från några verksamheter.

Läs eller ladda ner ”Fast omsorgskontakt i hemtjänsten – vägledning för att planera och genomföra arbetet”

Läs mer och ta del av de andra materialen på Kunskapsguidens webbplats

Källa: Kunskapsguiden.se

Senast uppdaterad 2023-05-15 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson