Almedalsveckan 2016

Här kan du ta del av två av de seminarier som Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) medverkade på under Almedalsveckan 2016.

Kan personlig assistans utföras utan anhöriga?

Att anhöriga arbetar som personliga assistenter är ifrågasatt. Vad beror det på? LSS-utredaren sneglar på Norge, där anhöriga inte har samma roll i assistansen. Är assistansen alltid beviljad så att den kan utföras av någon annan? Hur påverkas kvalitet och kontinuitet i assistansen?

Medverkande
Maria Persdotter, Förbundsordförande, RBU
Cecilia Blanck, Verksamhetsansvarig, Föreningen JAG
Lennart Magnusson, Verksamhetschef, Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Désirée Pethrus, Särskild utredare LSS och assistansersättningen

Arrangör: Arbetsgivarföreningen KFO

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

Den djupa mänskliga önskan att ta hand om sina närmaste får en särskild innebörd när det handlar om en anhörig med utvecklingsstörning. Hur kommer det sig att synen på anhöriga som assistenter har förändrats påtagligt, något som framgår tydligt i direktiven för den pågående LSS utredningen?

Medverkande:
Désirée Pethrus, särskild utredare LSS – utredningen
Lennart Magnusson, Verksamhetsansvarig, Nka
Karin Flyckt, Funktionshindersamordnare, Socialstyrelsen
Barbro Berger, Förälder/personlig assistent/lärare, Medlem FUB

Arrangör: Riksförbundet FUB

Senast uppdaterad 2021-11-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson