Finska regeringen stärker stödet till anhöriga

Händer

Foto: Smålandsbilder

Den finska regeringen har tagit beslut om en rad initiativ som ska stärka stödet till anhöriga. I Finland ska nu lagar och regelverk underlätta för den som vill stanna hemma och stödja en närstående med omfattande vårdbehov. Deltids-, distansarbete och tillfällig ledighet är lösningar som ska förenkla vardagen för anhöriga. Beslutet främjar äldres möjligheter att bo kvar längre hemma.

Regeringsinitiativet har fått namnet Ett starkt och engagerat Finland och syftet med åtgärderna är att stärka de offentliga finanserna. Närståendevårdarnas förbund framhåller vikten av att anhörigvården ska vara frivillig, att ekonomiska resurser läggs för att genomföra förändringarna och att de som tar hand om nära och kära får eget stöd, så att vårdinsatserna inte ska påverka liv och hälsa på ett negativt sätt.

Läs mer om regeringsinitiativet Ett starkt och engagerat Finland

Senast uppdaterad 2023-06-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson