Introduktionsfilm om kunskapsöversikten som handlar om stödprogram till anhöriga som ger insatser till närstående med stroke

Eva Månsson Lexell kommer att ge en introduktion till kunskapsöversikten som handlar om stroke och dess konsekvenser, vård, omsorg och rehabilitering kring stroke, att vara anhörig till en person med stroke, kostnad för anhörigas insatser, olika typer av stödprogram, samt stödprogrammens betydelse och effekter. Översikten avslutas med resultat och avslutande diskussion.

Se en kort introduktionsfilm om kunskapsöversikten

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Eva Månsson Lexell är biträdande universitetslektor vid Lunds universitet och arbetsterapeut vid Skånes universitetssjukhus.

Senast uppdaterad 2021-09-03 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson