Nordiska myndighetsnätverket – barn som anhöriga

Det nordiska myndighetsnätverket är ett nätverk som arbetar för att främja barn som anhörigas livsvillkor. Det bildades 2019 med nationella företrädare från de fem nordiska länderna: Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Från Sverige medverkar Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka).

Syftet med nätverket är att underlätta de nordiska ländernas samarbete och att ge möjlighet för länderna att utbyta erfarenheter och kunskap med varandra inom området barn som anhöriga. Nätverket har också möjlighet att genomföra gemensamma aktiviteter, såsom att anordna konferenser och seminarier, samt att driva gemensamt utvecklingsarbete.”

Senast uppdaterad 2024-07-03 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Paul Svensson