Samordning av socialtjänsten

Marie Nyman, Socialstyrelsen, representanter från socialtjänsten i Tyresö och Umeå, Karin Alexanderson, forskare, Uppsala universitet.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-22 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS