Janice Light

Från Västsvenska kommunikationskarnevalen 6-7 maj 2013

Janice Light presenterar sin modell för läs- och skrivinlärning för personer som använder AKK. Modellen som bygger på senaste forskningsrön innefattar träning i grundläggande färdigheter gällande fonologisk medvetenhet, koppling fonem- grafem, ljudsegmentering, syntes och helords-igenkänning.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Hemsida

Klicka här för att komma till AAC at Penn State
Augmentative and Alternative Communication at the Pennsylvania State University hemsida (öppnas i nytt fönster)

Senast uppdaterad 2021-08-31 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS