Regeringen presenterar ny socialtjänstlag

Tisdagen den 2 juli, presenterade socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall regeringens lagrådsförslag till en ny socialtjänstlag.

När socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall presenterade förslaget till en ny socialtjänstlag underströk hon att den nuvarande lagen infördes på 1980-talet och inte är anpassad för dagens samhällsutmaningar.

Den 4 juli fattar regeringen beslut om ett lagrådsförslag som utgör en av de första delarna av en ny socialtjänstlag. Förslaget innebär bland annat att kommunerna ska få ett tydligare och utökat förebyggande ansvar. Målet är att göra socialtjänsten mer lättillgänglig genom att exempelvis erbjuda fler insatser utan krav på individuella behovsprövningar. Socialtjänstens arbetsmetoder ska också i högre utsträckning ha stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Orosanmälningar ska göras digitalt sökbara och barns rättigheter ska stärkas genom att lagen bättre anpassas till barnkonventionen.

– Socialtjänsten måste kunna följa ett barns ärenden över tid. Det stärker skyddet för utsatta barn, sa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).

För att lyckas med omställningen kommer regeringen att bidra med 8 miljarder kronor för att alla kommuner ska kunna anställa personer som ska arbeta med att implementera den nya socialtjänstlagen.

SKR:s ordförande Anders Henriksson, Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers fackförbundet Visions förbundsordförande Veronica Magnusson och Föreningen Sveriges socialchefers ordförande Monica Persson medverkade under pressträffen tillsammans med socialtjänstministern. Lagrådsremissen presenterades som ett samarbete mellan regeringen, dessa representanter, barnrättsorganisationer, kommuner runt om i landet och en rad andra aktörer.

Läs mer om den nya socialtjänstlagen här

Senast uppdaterad 2024-07-02 av HelenaI, ansvarig utgivare Lennart Magnusson