Att inte se och höra

Identifiering, medicinska och funktionella utredningar av syn och hörsel. När hörseln är nedsatt kompenserar vi med synen. När synen inte fungerar förlitar vi oss på hörseln. Om båda sinnena är nedsatta blir det svårt och ibland omöjligt att kompensera. Detta medför att det krävs stor energi och längre tid att genomföra de allra enklaste aktiviteter, vilket i sin tur får stora konsekvenser för barnets möjligheter till åldersadekvat utveckling av självständighet och delaktighet.
Per Nyling, specialpedagog och Johan Granli Karlsvärd, psykolog, Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-20 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson