”Baserat på Barnkonventionen ska unga anhöriga respekteras som medborgare med fullständiga rättigheter.”

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-05 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS