Webbinarier 2023

Tisdagen den 14 mars, kl. 14.00-15.30

Samverkanswebbinarium

Onsdagen den 3 maj, kl. 14.00-15.00

Beardslees familjeintervention

Onsdagen den 24 maj, kl. 14.00-15.30

Marte Meo – en metod för att stärka kommunikation och samspel

Tisdagen den 20 juni, kl. 16.00-17.30

I nöd och lust

Torsdagen den 31 augusti kl 14.00-15.30

Omsorg för gamla föräldrar bland män och kvinnor i arbetsför ålder i Europa

Torsdagen den 14 september, kl. 15.00-16.30

Vattendans – en våg av glädje

Torsdag den 21 september kl 13.00-14.00

Digital kunskapsguide för anhöriga till personer med psykisk ohälsa

Torsdagen den 5 oktober, kl. 10.00-12.00

Webbinarium om barn som anhöriga

Fredagen den 6 oktober, kl. 10.00-12.00

Europeiska anhörigdagen

 

Tisdag den 31 oktober kl 14.00-15.30

I nöd och lust!

Onsdagen den 15 november kl 14.00-15.30

Att vara anhörigkonsulent i ett förvaltningsområde

Onsdag den 22 november kl 13.00-15.00

Hur kan vi skapa en vårdande miljö med relationer som ger kontinuitet, trygghet och delaktighet?

Tisdag den 5 december kl 08.30-09.30

Introduktion, presentation av handledare/utbildnings-materialet – I nöd och lust för lärare på SSK-utbildning

Tisdag den 5 december kl 16.00-17.00

Introduktion, presentation av handledare/utbildnings-materialet – I nöd och lust för lärare på YH, Vård-och omsorgscollege    

Onsdagen den 6 december, kl 16.00-17.00

Kontaktperson enligt LSS – en möjlighet att få ett rikare socialt liv

Fredag den 8 december kl 13.00-14.30  

Uppföljning av stöd till anhöriga

 

 

Senast uppdaterad 2023-05-22 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson