Förskola och skola

Bild på fyra glada barn som sitter på en bänk

Foto: Svante Örnberg

En del barn och unga har en förälder, ett syskon eller någon annan vuxen i familjen som har en sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruksproblem. Detta kan påverka barnet på flera sätt och bland annat få konsekvenser för barnets skolresultat och hälsa.

Det är inte förskolans och skolans uppdrag att arbeta med föräldrars svårigheter, däremot kan förskola och skola ge betydelsefullt stöd genom att skapa goda förutsättningar för utveckling, lek och lärande inom ramen för sitt uppdrag.

En fungerande vardag i förskola och skola är en viktig grund för att barn som anhöriga ska kunna trivas, må bra och lyckas uppnå kunskapsmålen i skolan. Förskolan och skolan har därför en viktigt roll att uppmärksamma de barn och unga som har allvarliga svårigheter hemma.

På denna sida kan du få information om hur skolor och förskolor ska agera vid kontakt med barn och unga som är anhöriga, samt vad de kan göra för dessa barn. 

Har din skola goda exempel att dela med er av?

Det kan exempelvis vara dokument ni har använt eller foldrar som ni har tagit fram. Maila gärna ert material till oss så att vi får vetskap om det. 

Misstänker du eller känner du till att ett barn far illa? Här finns information om vad du kan göra

Senast uppdaterad 2022-09-21 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson