Att uppmärksamma...

Att uppmärksamma det lilla barnet när föräldern har egna problem som psykisk ohälsa och/eller missbruk.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

Vad kan jag göra när jag är orolig över att ett litet barn inte får den omsorg som behövs?

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-01 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson