Barnhälsovårdens nationella program

En presentation av barnhälsovårdens uppdrag och tidiga insatser utifrån målsättningen en jämlik och rättvis vård. Erfarenheter och reflektioner särskilt över det riktade stödet, förutsättningar och utvecklingsområden. Barnhälsovårdens nationella programråd (BNP), Anncharlotte Lindfors, vårdutvecklare vid Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och Kristin Lindblom, barnhälsovårdsöverläkare, Landstinget Dalarna

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-06-07 av EmelieS, ansvarig utgivare EmelieS