Epilepsi

Illustration som visar en förälder och ett barn som ligger på en soffa

Illustration: Oscar Ölund

Alla som möter och som vårdar barn, ungdomar och vuxna med epilepsi behöver ha kännedom om epilepsi och hur man behandlar akuta kramptillstånd. Epilepsi kan yttra sig på många sätt och får ibland stora konsekvenser för både den enskilde och anhöriga.

Läs kapitlet online nedan:

Läs eller ladda ner kapitlet: Epilepsi

Bilaga: Länkar till kapitel 13 Epilepsi

Senast uppdaterad 2021-11-22 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson