Vilka barn handlar det om?

Många barn är med om att det händer något allvarligt i familjen; att en förälder, eller någon annan i familjen, blir allvarligt sjuk, missbrukar eller mår psykiskt dåligt. Våld i familjen får också en del barn uppleva. Det händer också att någon nära anhörig avlider. Sammantaget kallas barn med dessa erfarenheter för Barn som anhöriga. För dessa barn har vardagen i förskolan en särskilt stor betydelse.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Klicka här för att se fler filmer om barn och unga som berättar 

Läs mer:
Sida 9-13 i skriften Barn som anhöriga – stöd till barn i förskola och skola som har svårigheter hemma

Många barn berörs

En stor andel av alla barn har någon gång under uppväxten föräldrar med allvarliga svårigheter:

  • 8–17 % (beroende på hur missbruket/den psykiska ohälsan definieras) har en förälder med missbruk och/eller psykisk ohälsa
  • 12–24 % (beroende på hur allvarlig fysisk sjukdom definieras) har en förälder med allvarlig fysisk sjukdom
  • Drygt 3 % av alla barn och unga är med om att en förälder avlider
  • Ungefär 11 % har upplevt våld i familjen

Dessa erfarenheter ger en starkt ökad risk för att barnens hälsa och utveckling påverkas negativt.

Reflektera/diskutera:

  • Vilka barn kommer vi att tänka på?
  • Hur skulle vi vilja formulera förskolans uppdrag i förhållande till dessa barn?
  • På vilket sätt kan vi förbättra vårt sätt att ta oss an dessa barn?

Senast uppdaterad 2022-06-30 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson