Anhöriga är "experterna"

Bild på en kvinna som hjälper en äldre kvinna att sätta sig i rullstolen

Anhöriga vet bäst hur de har det och vilket stöd de behöver. De har ofta hunnit lära sig mycket om vård och omsorg. Framförallt är de experter på vad deras egna närstående behöver. De känner den sjuke bäst. Anhöriga kan ge viktig information till de anställda inom vården och omsorgen. Anställda inom vård och omsorg kan i sin tur informera de anhöriga så att de slipper göra misstag.

För att personalen i vården och omsorgen ska kunna ge det allra bästa stödet ska de samarbeta med familjen. Att säga att anhörigvårdaren alltid vet bäst betyder inte att de alltid har rätt. Det kan vara mycket viktigt att personalen ger råd för att spara tid och minska stress och oro. Informationen och råden ska alltid grunda sig på den senaste forskningen och vad personalen har lärt sig genom att arbeta med anhöriga.

Senast uppdaterad 2021-04-02 av Peter Eriksson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson