Intressanta exempel

Nka samordnar utvecklingsarbetet Barn som anhöriga där fyra utvecklingsregioner deltar. I dessa regioner pågår flera arbeten för att förbättra anhörigstödet till barn och unga. I denna film presenterar vi ett intressant exempel från varje region.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.