Socialminister Lena Hallengren presenterade den nationella anhörigstrategin

Eva Lehtonen, Jerker Eklund, Per-Inge Pettersson (C), Ann-Marie Högberg, socialminister Lena Hallengren (S), Angelica Katsanidou (S), Elizabeth Hanson och Lennart Magnusson står på rad i en föreläsningssal.

Eva Lehtonen, anhörigsamordnare Forshaga kommun, Jerker Eklund, anhörigkonsulent Göteborgs stad, Per-Inge Pettersson (C), Socialnämndens ordförande i Hultsfreds kommun, Ann-Marie Högberg, förbundsordförande Anhörigas Riksförbund, socialminister Lena Hallengren (S), Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande Kalmar län, Elizabeth Hanson, FoU-ledare vid Nka, och Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka, medverkade vid webbsändningen. Foto: Josefine Göransson

Måndagen den 25 april anordnade Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) en livesändning på Linnéuniversitetet i Kalmar för att uppmärksamma att regeringen har tagit beslut om en nationell anhörigstrategi. Vid livesändningen presenterade socialminister Lena Hallengren strategin och inbjudna gäster fick möjlighet att berätta vad strategin kan komma att betyda för anhöriga och arbetet med anhörigstöd i landet.

Lennart Magnusson, verksamhetschef vid Nka och docent vid Linnéuniversitetet, inledde sändningen med att hälsa välkomna och därefter fick socialminister Lena Hallengren ordet för att berätta mer om den nationella anhörigstrategin.

– Tanken med den här strategin är att sätta fokus på den anhöriga och att bidra till att i mycket högre grad än idag skapa en helhet kring den närstående, där vården och omsorgen ser situationen både för den som behöver vård eller omsorg och för den som är anhörig, sa socialminister Lena Hallengren.

I den nationella strategin beskrivs anhörigas behov utifrån tre punkter:
1. Att välfärdens insatser till den närstående fungerar
2. Att välfärdens insatser till den närstående ges med ett anhörigperspektiv
3. Att anhöriga därutöver kan ha behov av stöd för egen del

– Det här är tre behov som utgör själva ramen för strategin, sa Lena Hallengren och förklarade de tre punkterna mer ingående.

Läs hela artikeln om livesändningen

Senast uppdaterad 2022-04-26 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson