Håll i, håll ut – hur kan anhöriga behålla sitt välmående under pandemin?

Coronapandemin har satt ljus på allas vår sårbarhet och svårigheten att kontrollera livet. Det gäller inte minst för anhöriga. I detta webbinarium lyfter vi hur man som anhörig kan hitta hållbara strategier för att stötta sin närstående och samtidigt behålla sitt eget välmående.

Under webbinariet får vi lyssna på ett samtal mellan Per Torell, anhörig pappa och pensionär, Birgitta Fält, psykolog och Julia Svahn, anhörigstrateg. Maria Blad och Ingrid Lindholm från Nka medverkade också i webbinariet.

Se det inspelade webbinariet:

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

 

För mer information och kontakt

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Foto på Maria Ahlqvist
Maria Ahlqvist

Möjliggörare/praktiker, Anhöriga och funktionsnedsättning

Maria är socionom och har arbetat som kurator på Habiliteringen vid Riksgymnasiet för ungdomar med rörelsehinder, Bräcke diakoni. Hon har också bred erfarenhet av anhörigfrågor och har bland annat varit med och utformat två material att ha som utgångspunkt för samtal: Studiecirkelmaterialet "När jag inte längre är med" som vänder sig till föräldrar som har vuxna söner och döttrar med funktionsnedsättning, och samtalsmaterialet "Fokus på mig, Vuxensyskon" för den som är syskon till någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
Maria har mött många föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning genom att vara ledare för samtalsgrupper och föräldrahelger där föräldrar till barn med olika diagnoser har fått möjlighet att träffas.

Senast uppdaterad 2021-03-09 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson