Barn till förälder med sjukdom

Att vara barn till förälder med allvarlig somatisk sjukdom, med Petra Linnsand leg psykolog och förskollärare

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-08 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson