Samverkan i fokus vid träffar i delarenan Utökat anhörigstöd

Illustration som visar en man och en kvinna som pratar. På bilden syns två pratbubblor.

Illustration: Mattias Gordon

Vill du vara med och utveckla stödet till anhöriga? Då är du välkommen att delta i Nka:s träffar i det som vi kallar ”Utökat anhörigstöd”. Vid träffarna diskuterar deltagarna hur samhället bättre kan stödja anhöriga och tillsammans tar gruppen fram verktyg och material som deltagarna ser att det finns behov av.

Utökat anhörigstöd är en del av SKR:s satsning Kraftsamling för psykisk hälsa, som fungerar som en samlande arena för ett långsiktigt utvecklingsarbete för en bättre psykisk hälsa i samhället. I arbetet med kraftsamlingen har 20 olika temaområden, så kallade "delarenor", identifierats. En av dessa är Utökat anhörigstöd där arbetet leds och samordnas av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka). 

Deltagarna i Utökat anhörigstöd träffas digitalt cirka en gång i månaden. Alla som vill är välkomna att vara med. Deltagandet är gratis och du behöver inte närvara vid varje träff om du inte vill. 

– Här träffas människor från olika håll och professioner. Deltagarna har olika bakgrunder och kan därför bidra utifrån sina olika erfarenheter, kunskaper och kompetenser, säger Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker på Nka och samordnare av träffarna.

Tidigare i år tog Utökat anhörigstöd fram foldern Du som stödjer någon i din närhet kan också behöva stöd och hjälp. Foldern syftar till att nå anhöriga som inte vet att det finns stöd att få eller vet var de kan hitta stödet. På baksidan av foldern finns det möjlighet att lägga till kontaktuppgifter till sin egen kommun, förening eller verksamhet.

Under hösten och vintern kommer träffarna att fokusera på samverkan och hur man kan öka kunskap samt kompetensutveckling genom samverkan i anhörigfrågor. Planen är att ta fram en checklista för samverkan på lokal nivå, samla goda exempel och ha en större samverkansträff om några månader.

– Gruppen har konstaterat att man upplever att det finns brister i samverkan och att man gärna vill att samverkan ska bli bättre. Tanken är därför att nu ta fram verktyg eller material som kan stödja det arbetet, säger Ingrid Lindholm.

Kommande träffar:

18 oktober, kl. 13.00-14.30 – anmäl dig här

15 november, kl. 14.00-15.30 – anmäl dig här

6 december, kl. 14.00-15.30 – anmäl dig här

Läs mer om Kraftsamling för psykisk hälsa och Utökat anhörigstöd

Vill du veta mer om Utökat anhörigstöd? Välkommen att kontakta Ingrid Lindholm, se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Foto på Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

möjliggörare/praktiker, Anhöriga och psykisk ohälsa

Senast uppdaterad 2022-10-07 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson