Syskonperspektivet

Jessica Lerner och Frida Johlbring Björk, Syskonjuristerna, föreläser utifrån rubriken "Hur möjliggör vi gemensamt en samexistens som även inkluderar syskonperspektivet?".

Jessica Lerner och Frida Johlbring Björk delar i föreläsningen med sig av sina erfarenheter av att växa upp med ett syskon med funktionsnedsättning. De berättar om hur föräldrarnas tid och energi till stor del lagts på syskonen, hur de själva har behövt ta ett stort ansvar och tidigt bli självständiga, och hur de har upplevt att ha personliga assistenter i hemmet.

Läs mer om att vara syskon till någon med flerfunktionsnedsättning

Senast uppdaterad 2023-04-25 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson