TaSSeLs

TaSSeLs är ett taktilt signalsystem anpassat för personer med flerfunktionsnedsättning. Metoden är utvecklad i England och består av 49 funktionella tecken för vardagens rutiner och aktiviteter.

Fel vid uppspelning av video

Du behöver installera/uppdatera din enhet för videouppspelning.

Senast uppdaterad 2021-07-25 av EmelieS, ansvarig utgivare Lennart Magnusson